บริการอื่นๆ

นำข้อมูลของบริษัท ไปเพิ่มเข้าสู่ Google Business data ทำภาพปก และ ภาพ profile : เพื่อเพิ่มข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลของ google เป็นผลดีทั้งการค้นหา และการมีส่วนร่วมกับ google

ออกแบบดิจิตอลกราฟฟิค งานออกแบบ คาแร็คเตอร์ งานกราฟฟิคต่างๆ ราคาตามตกลง
ออกแบบสิ่งพิมพ์ , โบชัวร์ , profile , บิลบอร์ด , J-flag , นามบัตร (ไม่รวมการพิมพ์) ราคาตามตกลง
ออกแบบภาพแบนเนอร์ไว้โฆษณา ภาพสำหรับไปโฆษณาตามเว็บ หรือสื่อต่างๆ ราคาตามตกลง
ถ่ายภาพสินค้า สถานที่ ราคาตามตกลง
หาบทความอัพเดทเข้าเว็บไซต์ หรือ สื่อต่างๆ หมุนเวียน รายเดือน รายปี เริ่มต้นที่ 3,000 บาท/เดือน