Website & Social : บริการเกี่ยวกับเว็บและโซเชียลมีเดีย

งานอัพเดทข้อมูล ทำภาพตกแต่ง อัพเดทสินค้า
ทำภาพโปรโมชั่น รายเดือน เว็บไซต์/เฟสบุ๊ค

รับดูแลเว็บไซต์แพกเกจ A
3,000/เดือน
ประมาณ 5 ครั้ง / เดือน
รับดูแลเว็บไซต์แพกเกจ B
5,000/เดือน
ประมาณ 10 ครั้ง / เดือน
รับดูแลเว็บไซต์รายครั้งเริ่มต้น
1,000/ครั้ง
ประเมินราคาก่อนทำ

งานดูแลระบบ สำรองข้อมูล เช็คเวอชั่นของเว็บให้ทันสมัย
แก้ไวรัส คอยติดต่อเซิฟเวอร์โดเมน แพกเกจรายปี

แพก A
10,000/ปี
แพก B
20,000/ปี
(แถมอัพเดทข้อมูล 10 ครั้ง/ปี)
แพก B
30,000/ปี
(แถมอัพเดท 4 ครั้ง/เดือน +
รวมเซิฟเวอร์โดเมนรายปี)

จดโดเมนและเซิฟเวอร์

เริ่มต้น 1,500.-/ปี
LANDING PAGE
ค่าบริการทำ Landing page 5,000.-/ 1 เว็บ
(รวมชื่อเว็บ 1 ชื่อ + เซิฟเวอร์ 100 Mb + เว็บหน้าเดียว)
ปีต่อไปเสีย 1,000./ปี รวมชื่อเว็บและเซิฟเวอร์

Content For Website & Social
เขียนบทความ ภาพรวม เพื่อใช้ในการหมุนเวียน เนื้อหาภายในเว็บไซต์หรือ เฟสบุ๊ค เพื่อให้มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจตลอดเวลา ระยะเวลาจำนวนคำเนื้อหาที่ต้อง ราคา การตามตกลง